10 dróg do modernizacji

Ponad 5 kilometrów dróg uda się zmodernizować dzięki wsparciu z Programu Inwestycji Strategicznych (edycja trzecia – PGR). Gmina Stary Sącz na remont infrastruktury drogowej otrzymała 2 850 000 zł dofinansowania.

Na razie wartość robót nie jest znana. Zadecyduje przetarg. Określono już za to, które drogi i jakiej długości będą naprawiane.

Skip to content