LGD Brama Beskidu zaprasza na konsultacje

Jeśli jesteś mieszkańcem, samorządowcem, przedsiębiorcą, rolnikiem, przedstawicielem organizacji pozarządowej z Gminy Stary Sącz – przyjdź na spotkanie i miej wpływ na miejsce, w którym mieszkasz! Możemy zdecydować razem o dalszym rozwoju naszego obszaru.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” serdecznie zaprasza na konsultacje społeczne w ramach tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego PROW na lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się w dniu 06.09.2022 r. w godz. 15:00-19:00 w Urzędzie Miejskim
w Starym Sączu.

Spotkanie poświęcone będzie m.in. analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań. Analiza będzie w szczególności ukierunkowana na zagadnienia związane
z innowacyjnością, cyfryzacją, środowiskiem i klimatem, zmianami demograficznymi ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania obszaru planowanego do objęcia LSR,
a także partnerstwem w realizacji LSR polegającym na wspólnym urzeczywistnianiu przedsięwzięć
i projektów przy udziale uczestników spotkania.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Skip to content