Medal Honorowy Starego Sącza dla dr. Cséby Gézy

Dr Géza Cséby, konsul Honorowy RP w Keszthely, został odznaczony Medalem Honorowym Starego Sącza. Medal został przyznany Uchwałą Nr XLVIII/867/2022 z dnia 20 czerwca 2022 r. Rady Miejskiej w Starym Sączu  za wielki wkład w pogłębianie i umacnianie polsko-węgierskiej przyjaźni oraz pamięci o wspólnej historii i  wręczony na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Starym Sączu 22 lipca 2022 r.

To historyczne i najważniejsze wyróżnienie, jakim od trzech lat posługuje się Gmina Stary Sącz. Medal Honorowy Starego Sącza 2022 odebrał z rąk burmistrza Jacka Lelka pan Géza Cséby. Wcześniej taki medal otrzymało tylko Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych GNIAZDO, Klasztor Sióstr Klarysek i Towarzystwo Miłośników Starego Sącza. W uroczystej sesji uczestniczyła również żona pana konsula Erika.

Na wniosek Burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka rada miejska przyznała medal za m.in.

Architekt polsko-węgierskich kontaktów i partnerstwa Starego Sącza i Keszthley, przyjaciel Grodu św. Kingi i Sądecczyzny, ich niestrudzony promotor. Zawsze służy nieocenioną pomocą i wsparciem podczas wizyt węgierskich delegacji w Starym Sączu.  Strażnik pamięci, wspólnego dziedzictwa i tych momentów najnowszej historii, kiedy polskie i węgierskie dzieje splatały się ze sobą. Jest autorem i realizatorem projektów tablic pamiątkowych ku czci kontaktów polsko-węgierskich w Starym Sączu i w Keszthely. Udowadnia, że bogata historia, kultura i turystyczny potencjał przy zachowaniu odpowiednich proporcji, jest dla naszych miast ważnym składnikiem teraźniejszości, na której można zbudować wiele pozytywnych rzeczy. Stary Sącz ma w Csébym Gézie wielkiego sprzymierzeńca i orędownika polsko-węgierskiej przyjaźni. To, że nasze kontakty są żywe i przyjacielskie zawdzięczamy w największej mierze Konsulowi dr. Cséby Gézie.

Skip to content