Fotografujemy najpopularniejsze punkty widokowe z ich walorami

Towarzystwo Miłośników Starego Sącza i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego zapraszają do udziału w piątej edycji Konkursu Fotograficznego „Stary Sącz – kreatywnie”, tym razem pod hasłem „Punkty widokowe wraz z ich walorami na terenie gminy Stary Sącz”

Organizatorzy konkursu cieszącego się uznaniem mieszkańców gminy i nie tylko w tym roku zachęcają do fotografowania najpopularniejszych punktów widokowych na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz, a jednocześnie stanowiących jedne z  większych atrakcji turystycznych Popradzkiego Parku Krajobrazowego obiektów: Platformy Widokowej – Ślimak w Woli Kroguleckiej, Enklawy Bobrowisko oraz Ścieżki w Koronie Drzew w Starym Sączu.  

Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres: Muzeum Regionalne im. Seweryna Udzieli w Starym Sączu ul. Rynek 6, 33-340 Stary Sącz, „konkurs fotograficzny”, od 1 do 30 września 2021 roku. Laureatom konkursu zostaną przyznanie nagrody pieniężne. “Projekt jest dofinansowany z budżetu powiatu nowosądeckiego”

Szczegółowe informacje w Regulaminie Konkursu (z drukami Karty zgłoszenia oraz Zgody na udział dziecka/podopiecznego)


Skip to content